Back Market bedrijfsgegevens

Geregistreerde wettelijke naam: Jung SAS
Geregistreerd adres: 154 Boulevard Macdonald, 75019 Parijs, Frankrijk

Handelsregister: Registre du commerce et des sociétés de Paris
Handelsregisternummer: 804 049 476 R.C.S. Paris
BTW-indentificatienummer: FR 67804049476
E-mailadres: hallo@thebackmarket.nl
Directie: Thibaud Hug de Larauze
Publicatiedirecteur: Vianney Vaute
Aandelenkapitaal: € 33 925,33