Iets extra’s

Voor elk verkocht accessoire doneren we minimaal € 1 aan PUR Project om het dorp Pejarakan te ondersteunen bij het afvalbeheer en de regeneratie van de omgeving. De betaalde fondsen zullen de verlenging mogelijk maken van het in 2019 gestarte proefprogramma in een van de wijken van de stad Batu Ampar Banjar.

PUR Project

Forza!

PUR Project ondersteunt en werkt actief samen met het dorp Pejarakan in haar afvalbeheer en in de regeneratie van haar omgeving. De verstrekte middelen zullen de verlenging mogelijk maken van het proefprogramma - gelanceerd in 2019 - in een van de wijken van de stad Batu Ampar Banjar.

Het Pejarakan-project ligt ons na aan het hart bij Back Market. We zijn bijzonder trots om het behoud van onze natuurlijke hulpbronnen en het herstel van onze ecosystemen te ondersteunen. Het is een strijd die ons allemaal als mens aangaat en die echt resoneert met de kernwaarden van onze startup.

Dus met dat in gedachten kan elke bijdrage (van jou, ons of iemand anders) een lange weg banen om een ​​verschil te maken in iets dat ons allemaal raakt. Door simpelweg een accessoire voor je smartphone te kopen, help je het project groeien.

Dankzij jou en anderen die hebben bijgedragen, hebben we tot nu toe het volgende kunnen melden:

€ 85.000

(tot 31-08-2020)

We willen je ook graag wat meer vertellen over hoe dit het project helpt en wat er gebeurt in Pejarakan.

Welkom in Pejarakan

Pejarakan, een kustplaatsje in het noordwesten van Bali, heeft meer dan 2600 families die voornamelijk leven van landbouw en visserij. De economie van het dorp is daarom sterk afhankelijk van de natuurlijke hulpbronnen en de omgeving. Het laatste is de afgelopen decennia helaas aanzienlijk verslechterd, waardoor de biodiversiteit in de regio's is verminderd en de economische situatie van de inwoners is verzwakt.

Onder het strand… het plastic

Bali wordt al jaren geconfronteerd met een groot ecologisch probleem: plasticvervuiling. Hoewel deze plaag de hele planeet treft (naar schatting wordt jaarlijks 8 miljoen ton plastic in de oceaan gedumpt), is de impact bijzonder groot in Indonesië. Vaak komen door een gebrek aan middelen en infrastructuur om ze te behandelen enorme hoeveelheden plastic in de oceaan, waterwegen en in de hele natuurlijke omgeving terecht. Dit fenomeen wordt nog verergerd door een explosie van toerisme in de afgelopen jaren en door het toenemende aantal inwoners van het eiland.

De nadelige gevolgen hiervan zijn talrijk: sanitair (de gezondheid van de inwoners wordt bedreigd door de vermenigvuldiging van microplastics), ecologisch (met name de mariene flora en fauna aangetast) en economisch (een afname van de natuurlijke hulpbronnen en een afnemend toerisme).

Doelstelling Aarde: bescherming en regeneratie van het milieu

Met de steun van de teams van PUR Project besloten de mensen van Pejarakan om het hoofd van het probleem aan te pakken - vechten om het ecosysteem te behouden en de natuurlijke bronnen waarvan ze afhankelijk zijn beter te beheren. Zorgen voor een beter leven, niet alleen voor hen, maar ook voor toekomstige generaties.

Hiervan werd in 2019 het proefproject opgezet om het gebrek aan een openbaar afvalbehandelingssysteem te verhelpen. Het is voornamelijk geconcentreerd in de wijk Batu Ampar Banjar en er zijn 280 huishoudens bij betrokken (7% van de totale bevolking van Pejarakan).

Dit initiatief maakt deel uit van een bredere, holistische benadering en wordt parallel uitgevoerd met een programma ter bescherming van de biosfeer (met name de mangrovemoerassen en de omliggende koraalriffen).

Er zijn nu meer dan 1078 mensen betrokken bij het afvalbeheerproject, met de nadruk op:

  • verbetering van afvalbeheer (onder toezicht van Pokwarwis - een groep van inwoners die verantwoordelijk zijn voor operaties)
  • gedragsverandering (via een bewustwordingsprogramma ondersteund door de Biosphere Foundation).

Vervuiling (vooral plastics) beperken door nieuwe maatregelen voor inzameling en recycling van afval

Regelmatig worden opruimacties van de omliggende gebieden georganiseerd om het afval dat in de natuur wordt gegooid terug te winnen. Tien stranden zijn schoongemaakt sinds 2019 (waaronder: Pasir Putih Pejarakan en die op het eiland Menjangan bij het dorp). Er wordt geschat dat ongeveer 500 kg afval is teruggewonnen.

Maar het is vooral de introductie van de inzameling en het beheer van huishoudelijk afval dat het mogelijk maakt om de vervuiling permanent te verminderen en te voorkomen dat er verbranding of afval in het milieu terechtkomt.

Zo hebben de leden van het Pokdarwis-initiatief sorteerbakken van gerecyclede materialen aan families, scholen en bedrijven in het pilotdistrict uitgedeeld en uitgelegd hoe het werkt en wat het doel ervan is.

Eenmaal opgehaald, wordt het recycleerbare afval naar het Rumah Pila-sorteercentrum (gemaakt door Pokdarwis) vervoerd. Eenmaal gesorteerd worden ze verkocht aan de overheidsinstelling Milieudiensten, die ze vervolgens recycleert (afhankelijk van hun kwaliteit).

Het niet-recycleerbare afval, dat tot dan toe grotendeels in het wild werd verbrand of weggegooid, wordt nu op een veilige stortplaats gestort om verontreiniging van het milieu te voorkomen. Sinds 2019 is op deze manier meer dan 13.125 kg afval ingezameld en verwerkt, waarvan 3.437 kg gerecycled tot nieuwe grondstoffen.

Bewustmaking om gedrag te veranderen

Omdat onderwijs een sleutelfactor is bij verandering, is op dorpsniveau een bewustmakingsprogramma opgezet: socialisatie-evenementen rond het project om mensen te waarschuwen voor de gevaren van vervuiling - vooral plastic - en om hen kennis te laten maken met het functioneren van het recyclingsysteem.

Dit is met name het geval op de basisschool van het dorp, SDN 4, met bijna 90 leerlingen. De onderwijsleiders en jeugdkampioenen die het project hebben geïnitieerd, gaan er elke week heen om de problemen met de leerlingen te bespreken en hen goede praktijken en te ondernemen acties voor te stellen. Ze betrekken de studenten ook bij opruim- en afvalverwerking op het schoolterrein. De Warung (kleine winkel/restaurant) Toko naast de school (en waar veel kinderen komen om hun maaltijden te kopen) is ook een belangrijk element om het bewustzijn over plasticvervuiling te vergroten. Het doel is om de verkoop van producten verpakt in plastic voor eenmalig gebruik te beperken door te voorzien in waterstations voor het bijvullen van flessen, herbruikbare glazen en tassen en door een anti-strobeleid te hanteren.

Huis-aan-huisoperaties met de bewoners helpen ook om mentaliteit en gedrag te veranderen.

Een dubbel deugdzame impact op ecologie en economie

Deze duurzame initiatieven zorgen voor een circulariteit die dubbel gunstig is voor de bevolking van Pejarakan.

 

Ten eerste vanuit ecologisch oogpunt.

Door de inwoners concrete oplossingen te bieden om hun afval te behandelen, helpt de Pokdarwis-vereniging de hoeveelheid verbrand of in de natuur achtergelaten afval aanzienlijk te verminderen.

Over het algemeen maakt de vermindering van vervuiling (vooral plastic) het behoud en de revitalisering van de omringende natuur mogelijk, ondersteund door het herstel van koraalriffen, herbeplanting van mangroven en parallel daarmee gestarte agro-bosbouwprogramma's.

 

Ook op economisch vlak.

Het initiatief helpt lokale werkgelegenheid te creëren. Pokdarwis heeft momenteel 7 mensen in dienst (met name in het Rumah Pilah afval sorteer- en inzamelcentrum) en Biosphere 4 mensen.

De financiële vergoeding voor de terugwinning van hun afval en de verkoop aan de inzamelaars stelt de bewoners ook in staat een kleine bron van extra inkomsten te vinden. Meer dan 350.000 Indonesische roepies (iets meer dan € 20) zijn halfjaarlijks aan hen betaald - een door hen gewenst overdrachtsproces.

En dit is nog maar het begin...

Het Pur Project-team en de mensen van Pejarakan zijn niet van plan daar te stoppen en hebben grote ambities om hun afval beter te beheren en de natuur om hen heen te behouden.

En dat is waar onze kleine bijdrage binnenkomt.

Met de ingezamelde fondsen kan het initiatief nog verder groeien.

  • Optimalisatie van praktijken in het Batu Ampar-district:
  • Huishoudens aanmoedigen om te composteren met organisch afval om de hoeveelheid afval die naar de stortplaats gaat verder te verminderen.
  • De behandeling van niet-recyclebaar afval op de officiële stortplaats verbeteren door het nog veiliger te maken
  • Uitbreiding van het duale project van bewustzijn en behandeling
  • Uitbreiding naar andere buurten, zoals Garuda Marga Banjar (waar meer dan 460 families wonen) en enkele andere belangrijke plaatsen in Pejarakan: de warmwaterbronnen, de hindoetempel, maar ook de lokale hotels en pensions.

Laten we het samen doen!

Ontdek onze accessoires die iets extra's hebben!

Door Shaddine, Marketing Manager Netherlands & Flemish Belgium

Wanneer Shaddine niet schrijft over elektronica en hoe we onze Aarde kunnen helpen, reist zij het liefst en leert zo over andere culturen.

Vond je dit artikel nuttig?